วาล์วผสม

รหัสสินค้า 10093

ชื่อ : วาล์วผสม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
วาล์วผสม

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 846 คน

      วาล์วผสมเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการไหลของความสะอาดโดยแยกผลิตภัณฑ์สองชนิดที่แตกต่างกัน แต่ยังป้องกันการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์จากของเหลวอื่น ๆ ที่ไม่ถูกสุขอนามัย โดยMixproof หมายถึงไม่มีการผสมของเหลวที่เข้ากันไม่ได้