Gasket Plate Heat Exchanger

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
ลักษณะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น คือ การนำเอาแผ่นถ่ายเทความร้อนหลายๆ แผ่นมาเรียงกัน โดยให้ของไหลแต่ละชนิดไหลผ่านในช่องว่างระหว่างแผ่นสลับกัน โดยระหว่างแผ่นจะมีปะเก็น (Gasket) ซึ่งถูกแรงกดจากจากเฟรมเป็นตัวซีล แผ่นเฟรมทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะถูกแรงกดจาก Stud Bolts อีกที ดังนั้นของไหลทั้ง 2 ชนิดจะไม่ได้สัมผัสกันโดยตรง การถ่ายเทความร้อนจึงเกิดขึ้นจากการถ่ายเทผ่านพื้นที่หน้าตัดของแต่ละแผ่น
 
ปัจจุบันนิยมใช้แผ่นสแตนเลสทำหน้าที่เป็นแผ่นถ่ายเทความร้อน โดยการเลือกใช้ชนิดของแผ่น, profile ของแผ่น และจำนวนแผ่น จะได้รับการออกแบบจากผู้ผลิต ตามชนิดและอุณหภูมิของของไหลที่ต้องการแลกเปลี่ยน