ปั๊มอาหาร

รหัสสินค้า 23181

ชื่อ : ปั๊มอาหาร
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตัวแทนจำหน่ายปั๊มอาหาร

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1015 คน

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มอาหาร

ปั๊มอาหาร SEEPEX ใช้ในด้านเภสัชกรรม อาหาร เครื่องสำอางค์ อุตสาหกรรมเคมี หรือ สถานที่ที่ต้องการความสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและถูกสุขอนามัย ปั๊มน้ำเหล่านี้ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัย เช่น FDA มาตรฐานสุขอนามัย 3-A EHEDG และนอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อการเก็บรักษาอีกด้วย